Zoals u dat van ons mag verwachten vindt ook het diplomazwernmen in geheel eigen beheer plaats. Wij zijn immers een door het nationaal Platform Zwembaden erkend opleidings- en exameninstituut, dat geheel bevoegd is om alle diploma's af te nemen. Dit houdt ook in dat de kwaliteit gegarandeerd wordt van zowel onze diplomakandidaten maar ook de zwemschool in zijn geheel en de zwemonderwijzers.


Diplomazwemmen vindt elke maand plaats,